HYALURAMINE-S

HYALURAMINE-S

  • Main
Weight : 10 g
460.00THB
Product Options
Add To Compare
Add To Cart

Product Detail

สารสำคัญในการเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกสู่ผิว ด้วยขนาดโมเลกุลที่เล็กกว่า 500 Daltons
จึงสามารถพาความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวชั้นในได้โดยตรง (Direct Moisturization)
เพิ่มการสร้างไฮยาลูโรนิคแอซิดและมูโคโพลีแซคคาไรด์
ช่วยโอบอุ้มและกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวให้คงอยู่อย่างยาวนาน
ส่งผลให้ผิวนุ่มฟูและชุ่มชื้น

* เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นควรใช้คู่กับ Filagrinol*

 

INCI Name:  Water, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Beta Glucan, Cellulose

Function:  Direct Moisturizer

ลักษณะของสาร: ของเหลวใส  / เหลือง 

การละลาย: ละลายน้ำ

ปริมาณการใช้ที่แนะนำ: 0.5 – 2.5 %

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ: ครีม, โลชั่น, เจล และเซรั่ม

Origin: Italy

 

 

 

 505
Visitor
Create a website for free Online Stores