SUCRALOSE

SUCRALOSE

  • Main
Weight : 1 kg
1,800.00THB
Product Options
Add To Compare
Add To Cart

Product Detail

Sucralose
ซูคราโลสเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล
มีความหวานมากกว่าน้ำตาล 600 เท่า ไม่ให้พลังงาน
ใช้ในอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ละลายน้ำได้ดี
สามารถใช้ปรุงอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงโดยไม่ทำให้สูญเสียความหวาน
 115
Visitor
Create a website for free Online Stores