STEVIOL GLYCOSIDES (SG95)

STEVIOL GLYCOSIDES (SG95)

  • Main
Weight : 1 kg
4,500.00THB
Product Options
Add To Compare
Add To Cart

Product Detail

Steviol Glycosides (SG95)
สตีเวีย


เป็นสารที่สกัดได้จากหญ้าหวาน ใช้แทนน้ำตาล
มีความหวานมากกว่าน้ำตาล 200-300 เท่า ไม่ให้พลังงาน
ใช้ในอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
และอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานละลายน้ำได้ดี
สามารถใช้ปรุงอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงโดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล
(browning reaction) และไม่ทำให้สูญเสียความหวาน

 89
Visitor
Create a website for free Online Stores