GINKO LEAF EXTRACT (24% FLAVONE GLYCOSIDES)

GINKO LEAF EXTRACT (24% FLAVONE GLYCOSIDES)

  • Main
ช่วยต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ช่วยให้ป้องกันการก่อมะเร็งได้ส่วนหนึ่ง รวมถึงช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ดวงตา ช่วยชะลอการเสื่อมของดวงตา และช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดภายในตัวไหลเวียนได้ดีขึ้น
Weight : 1 kg
6,500.00THB
Product Options
Add To Cart
Add To Compare

Product Detail

Gingko Leaf extract (24% Flavone Glycosides)
สารสกัดใบแปะก๊วย


เมื่อใบแปะก๊วยถูกสกัดออกมาด้วยตัวทำละลาย จะได้สารสกัดไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids)
เจ้าสารสกัดตัวนี้ จะช่วยต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ช่วยให้ป้องกันการก่อมะเร็งได้ส่วนหนึ่ง
รวมถึงช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ดวงตา ช่วยชะลอการเสื่อมของดวงตา
ช่วยให้ประสาทตาสามารถทำงานมองเห็นภาพได้เป็นปกติ เห็นสีชัดเจน ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
อาจช่วยป้องกันอาการที่คนทั่วไปเรียกว่า เบาหวานขึ้นตา
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมที่อาจพบได้บ่อยในเหล่าผู้สูงอายุอีกด้วย
นอกจากสารสกัดไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) แล้ว ยังได้สารไบโลบาไลด์ (Bilobalides)
และกิงโกไลด์ (Ginkgolides) สามารถต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
ซึ่งจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดภายในตัวไหลเวียนได้ดีขึ้น
ตั้งแต่ระบบไหลเวียนเลือดให้สามารถลำเลียงอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงภายในสมองได้ปกติ

 378
Visitor
Create a website for free Online Stores