Sweetener

Sweetener

Recommend
เป็นสารที่สกัดได้จากหญ้าหวาน ใช้แทนน้ำตาล มีความหวานมากกว่าน้ำตาล 200-300 เท่า ไม่ให้พลังงาน ใช้ในอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานละลายน้ำได้ดี
Weight : 1 kg
4,500.00THB
Add To Compare
Add To Cart
View : 88
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มีความหวานมากกว่าน้ำตาล 600 เท่า ไม่ให้พลังงาน ใช้ในอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
Weight : 1 kg
1,800.00THB
Add To Compare
Add To Cart
View : 114
Create a website for free Online Stores